Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Liên hệ: 0254 373 9779 - Email: ItcVungTau@gmail.com
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa